GITC College Online Education

Overseas studying everyday at home

We pave the road to your English dreams

Various job-related materials

CGITC College 20-years know-how

Online Center run by GITC College

Online class as well as overseas Studying Total Care System

Event

Chọn tài liệu, giáo viên và thời khóa biểu mong muốn.

Mọi thứ đều theo sở thích

Quyền của tôi 1

Tài liệu mong muốn

Tài liệu khác

Quyền của tôi 2

Đảm bảo lớp học không thời hạn

Đảm bảo 100% sự chậm trễ của lớp học

Quyền của tôi 3

Chọn giáo viên của bạn

Lớp học với giáo viên được yêu thích

Quyền của tôi 4

Không yêu cầu đặt chỗ

Lớp học tự do trong thời gian tự do của tôi

Học tiếng Anh thực sự giỏi diễn thuyết

Điểm + Cải thiện kỹ năng nói cùng một lúc

Tiếng Anh tổng quát
Lớp học tùy chỉnh 1:1
Bất cứ ai từ người mới bắt đầu
Chuẩn bị cho bài kiểm tra
Đảm bảo điểm là cơ bản
Cải thiện kỹ năng nói là một phần thưởng
Chuyên ngành & công việc Tiếng Anh
Tiếng Anh chuyên ngành, nghề nghiệp.
Tiếng Anh cho việc làm

Tài liệu được hoàn thiện bởi nhóm phát triển giáo dục
Cuốn sách trực tuyến lớn nhất cho những chuyên ngành và công việc

tùy chỉnh Tài liệu trực tuyến

Sơ cấp
Cao cấp
Hội thoại thường gặp
Kinh doanh
Chuẩn bị cho kỳ thi
Cơ hội việc làm
Tin tức và truyền thông
Sức khỏe & Điều dưỡng
Giáo dục trẻ em từ ban đầu
Du lịch hàng không
Thực phẩm và ẩm thực
Điện và điện tử
Điện dân dụng
Ô tô và kỹ thuật hàn
Hàng không
Làm đẹp và thẩm mỹ
Thể Thao
Sở thích
Khác
TOPIK

Chỉnh sửa bài viết miễn phí cho học viên!

Miễn phí Chỉnh sửa bài viết

kỹ năng nói Chỉnh sửa

Chỉnh sửa phát âm và ngữ điệu

bài viết

Cải thiện ngữ pháp và kỹ năng viết

Thực hiện 10 bước trong chương trình giảng dạy và các khóa học ở nước ngoài Chắc chắn sẽ cải thiện kỹ năng của bạn.

Chương trình khóa học có hệ thống

01
Lớp thực tập
02
Chọn vật liệu
03
Ứng dụng
04
Lớp 1:1
05
Báo cáo hàng ngày
06
Ghi tệp
07
Điều chỉnh
08
Báo cáo hàng tháng
09
Tham vấn
10
Du học

Tùy chỉnh phản hồi

Báo cáo hàng ngày
Cung cấp báo cáo
sau mỗi lớp học
Báo cáo hàng tháng
Báo cáo sự tiến bộ
sau mỗi 10 bài học hoặc 1 tháng
1:1 Tham vấn
Tư vấn
các lớp học, tài liệu, và cơ hội học tập ở nước ngoài.

Máy tính, Điện thoại, Máy tính bảng hoặc tất cả các thiết bị khác!

Trên tất cả các thiết bị có sẵn

Xu hướng mới nhất

Giải pháp thuận tiện và ổn định

Không cần đặt lớp trước
Các lớp học tự do
mà không cần đặt chỗ
Sử dụng bảng giúp tối ưu hóa lớp học
Các lớp học hiệu quả
với những chức năng khác nhau như
sách giáo khoa, chia sẻ website và các bài viết!
Cung cấp bản ghi âm
Cung cấp bản ghi âm
giúp ôn lại bài học và
so sánh sự tiến bộ các kỹ năng!
Trò chuyện và phản hồi
Chức năng trò chuyện trực tiếp
cho hiệu quả lớp học
tối ưu báo cáo hàng ngày và hàng tháng

100% học viên hài lòng!

Đánh giá trải nghiệm của học viên

영어를 잘 못하지만 원어민 선생님과 대화를 하는 것이 너무나 재미있어서 앞으로도 화상으로 계속 하고 싶습니다

To. 강미경
2022.08.01

뒤늦게 졸업을 앞두고 이런 프로그램을 알게되어서 개인적으로 많이 아쉽네요1학년부터 이런 프로그램을 알았더라면... 계속 하면서 점점 늘었을텐데 라는 생각 때문에요!조금 일찍 이 프로그램을 알고 신청하시는 학생분들은 정말 잘하신거에요 완전이득입니다!!학교에서 해주는 지원 놓치지말고 신청해서 꼭 혜택받으세용생각보다 영어회화라는게 간단한 단어들을 사용하지만 알고있...

To. 김유미
2022.03.22

저 영포자 생활 길었는데 Leira 쌤 너무 좋으셔서 대화 더 잘 하고 싶어서 단어 외워요 진짜 아무렇게나 내뱉는데도 영어로 말할 수 있다는 것 자체가 꽤 뿌듯하고 자신감 생겨요 외국 나가서도 말이 안 통해서 굶어죽진 않겠다 싶어요 추천합니다 진짜로

To. 전소은
2022.03.21

평소 영어에 관심, 흥미가 다분한 사람으로서 본교 비교과로 화상영어 프로그램을 기획해주신 덕분에좋은 기회를 무료로 누릴 수 있어서 감사한 마음이 큽니다. 좋은 학원, 좋은 인터넷 강의도 요즘 참 잘 나와있지만금액적인 부분이나, 따로 학원을 다닐 시간이 여의치 않아서 망설이고 있었는데, 본 프로그램을 신청하기 전에공지를 읽어보니 개인적인 스케줄에 맞춰 1:1 ...

To. 김수인
2022.04.28

살면서 화상영어 처음 해보는데 너무 좋아요!ㅎㅎ 정말 만족하고 강추합니다!ㅎㅎㅎ  사실 영어를 잘 못하는 편이라 정말 걱정했는데, 처음에 레벨테스트 하고 제 수준에 맞게 교재도 선택해주시고 해서 좋았어요! 무엇보다 선생님이 너무 편하게 해주시고 안되는 영어여도 단어 검색해보고 직접 대화하다보니 영어에 대한 두려움이 많이 사라진 것 같습니다!ㅎㅎㅎ 수...

To. 남윤희
2022.03.24

영어 못하는데도 수준에 맞춰서 강의주세요 서로 말이 안통해서 답답할법도 하지만 그런거 없이수업이 원활하게 돌아가서 저도 너무 신기하네요 ㅎㅎ기존 영어수업 듣는것보다 화상영어가 재밌고 실력도 늘거같아서 너무 강추입니다~!

To. 강수연
2022.03.21

총 3번 수강 들었고, 마지막 수강입니다!영어울렁증있다 할 정도로 영어가 싫었는데친절하게 대화해주시고 쉬운단어로 설명해주셔서서 귀가 많이 트인것 같아요.자신감도 상승되고 영어를 쉽게 생각할 수 있는 좋은 기회였습니다!

To. 한정연
2021.06.21

대학교 다니면서 필요해서 시작하게 되었는데 벌써 3회기 수업이네요.처음에는 화상영어 수업이 어색하기도 하고 도움이 될까 하는 의구심이 들었지만몇번 수업을 하고 나니 걱정했던 것과는 달리 즐겁고 유익하게 수업듣고 있어요.주말에도 수업이 가능하다는 장점도 있어서 저는 학기중이라 평일에 시간이 좀 어려워 주말에 2번씩 수업하고 있어요.주말을 활용할 수 있다는 것이...

To. 김민서
2022.03.22

토익 보기전에 프로그램 신청하여 들으면 LC하기 더 편하고 선생님들과 대화를 한 뒤기때문에 귀에 쏙쏙 들어옵니다

To. 심현주
2022.03.22

                                                         ...

To. Admin1
2020.06.22

외국인 선생님과 수업을 하다보니 재미도 있고 실력 향상

To. 엄채원
2021.12.10

약 40번의 수업을 통해서 영어로 말하는 것에 있어서 긴장이 조금 해소된 것 같아서 좋았습니다.그리고 필리핀이라는 나라의 문화나 날씨에 대해서도 알게 되어서 좋았고 매번 친절하게 가르쳐주시고 하고자 하는말을 할 수 있도록 기다려주신 부분도 너무 감사했습니다. 조금 늦어도 끝까지 영어로 말하고 소통하면서 정말 즐거웠고  의미있는 시간이었습니다. 그래서...

To. 김소정
2021.10.01

내밷는게 자신 없어서 걱정 했지만 그래도 선생님이 편하게 해주셔서 정말 재미있게 수업한거같아요 !!일단 시작부터 해보셨음 좋겠습니다 ㅎㅎ

To. 이영경
2021.12.02

이 강의를 수강하는 분들 중 저처럼 문장 하나 제대로 못 뱉어서 어버버 하는 사람들이 있을 것 같은데요.. 저 역시 처음에 말을 뱉는 것 자체가 어렵고 서툴러서 말할때 떨리 더라구요. 그래서 저는 아 영어는 좀 배우기 힘들겠다 생각했는데 제가 뭐라고 말을 하던지 선생님들께서 웃어주시고 괜찮다고 말씀해주셔서 긴장되는게 많이 풀리더라구요! 혹시라도 저처럼 영어 ...

To. 홍수경
2021.11.15

처음 외국인과 20분간 대화한다는것은 저에게 엄청난 당황스러움의 연속이였습니다 계속 짧은 단어만 툭툭 뱉었는데 그것마저도 잘한다고 칭찬해주신 덕에 자신감이 생겨 안맞는 문장이라도 우선 뱉고보자! 라는 마인드가 생겼습니다! 평소 외국인과 조금이라도 소통할수있게 회화를 해보고싶었는데 원어민선생님께서 처음부터 어려운질문을 하시는게 아닌 레벨에 맡게 질문을...

To. 박선진
2021.11.30

처음에는 무슨 말을 해야 할지 당황하기도 했고 외국인과 일대일로 대화하는 경험이 없어서 많이 힘들 줄 알았는데 선생님께서 대화를 잘 이끌어 나가주셔서 좋았습니다. 3달 정도 수강을 하고 나니 자신감도 많이 생겼고, 단어를 조합하여 문장을 구사하는 능력이 향상되었다고 느낍니다. 처음에는 영어 말하기에 대한 자신감을 얻고자 수업을 시작했는데 수업이 끝나가는 지금...

To. 손영지
2021.09.06

 일단 저는 Abegail 선생님과 수업을 듣고 있어요선생님 완전 추천드려요!항상 웃으면서 친절하시고 제 부족한 영어 문장도 다 이해하셔서 고쳐주시구 격려나 칭찬도 마구마구 해주십니다그리고 수업에 대해 이야기하자면 아직 수업을 몇 번 안했지만 정말 좋은 기회인것 같아요 원어민하고 이렇게 오래 꾸준히 대화를 나눌 기회가 사실 거의 없잖아요! 수업이니 ...

To. 김민경
2021.11.13

화상으로 대화하며 제가 틀린부분을 바로 알려주시고 수정보완도 해주셔서 많은도움이됩니다. 앞으로의 화상수업이 기대되네요~ 

To. 유혜란
2021.11.23

안녕하세요이번 9월부터 친구의 추천으로 화상영어를 시작하게 되었습니다.장점1. 기존에 전화영어만 해보다 얼굴을 보고 하는 화상영어에는 부담감이 있었는데 한두번 하다보니 서로 얼굴 보고 하는것이 이해도 쉽고 소통이 빠르다는 것을 느꼈습니다.(역시 바디랭귀지가 좋더군요)2. 다양한 주제의 토픽이 있어 원하는 주제로 대화를 할 수 있습니다.3. 예약과 변...

To. 지은선
2021.09.12

좋은 소식을 듣고 공유하면 좋지 않을까해서 올립니다.오늘도 정말 빠른 하루와 수업시간에 많은 아쉬움과 차차 늘어가는 영어 그리고 너무나도 다양한 분야들의 몰랐던 일상 생활 용어들의 공부들을 할 수 있는 것에 너무 좋은 수업인 거 같아요. 저는 영어 외에도 많은 준비들로 바쁜 관계상 방학때의 추가수업을 고민했었긴 한데, 이 수업은 주...

To. 김헌수
2021.09.29

Jen: I am thankful to my tutors because I could enjoy studying IELTS. I was an ESL student for 2 months (before I took IELTS). I am very happy that I have a better command of the English language now because of it.

To. Robert
2019.12.17 17:00

Brenda: Before entering this TOEIC guarantee program, I never thought that I could reach the level of English skills I have now, for just studying TOEIC for 7 weeks. Therefore, I really highly recommend this guaranteed program to people who have difficulty with English especially in TOEIC.

To. Andy
2019.12.17 11:00

Mike: I am really satisfied with the TOEIC program and curriculum and I’m sure that my score and skills have improved. My previous score for an official test in Korea was 500, but my score has increased every month (100 point per month). Finally, I reached 800 score.

To. Brex
2019.12.17 15:00

Được lựa chọn một cách có hệ thống theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt

Giảng viên đáng tin cậy và biết lắng nghe

4 Các lớp học
16

Ken

14 Các lớp học
301
11 Các lớp học
440

Mel

7 Các lớp học
225

Joy

24 Các lớp học
596

Gee

3 Các lớp học
105
5 Các lớp học
78

Jen

2 Các lớp học
462
34 Các lớp học
672
4 Các lớp học
632
6 Các lớp học
515

Kia

10 Các lớp học
696
9 Các lớp học
24

JV

2 Các lớp học
86
4 Các lớp học
139
4 Các lớp học
704
7 Các lớp học
831
10 Các lớp học
60
3 Các lớp học
81
6 Các lớp học
368
Top