Various ways to apply

Áp dụng lớp học

Lựa chọn khóa học

Lựa chọn thời gian và tiết học

Select your class day that suits you!

Sun     Mon     Tue     Wed     Thu     Fri     Sat

Lựa chọn phương thức thanh toán

Thanh toán hoàn toàn bằng phiếu giảm giá

  • Việc thanh toán sẽ được hoàn thành bằng cách gửi vào tài khoản ngân hàng đã chọn.
  • Nếu tên đơn đặt hàng và tên người gửi khác nhau, hãy nhớ nhập tên của người được gửi làm tên người gửi thực tế..

Lớp học tôi đã chọn

Top