Về chúng tôi

Các chuyên gia phát triển sách giáo khoa EBS chung và một hệ thống chăm sóc toàn diện chuyên nghiệp từ. GITC College, chuyên ngành giáo dục trong 20 năm..

We pave the road to your English dreams.


Văn phòng đại diện GITC College Hàn Quốc
Thành lập một trường Anh ngữ ở Iloilo, Philippines năm 2003
Tập trung vào đào tạo của các trường học và các tổ chức công cộng
Tham gia phát triển giáo trình EBS
Vận hành chương trình tiếng Anh trực tuyến chuyên nghiệp thông qua giáo trình tùy chỉnh cho từng chuyên ngành
Điều hành một trung tâm trực tuyến lớn nhất, hệ thống chăm sóc ngoại tuyến
Thực tập sinh Hàn Quốc và đa quốc gia được học ngôn ngữ và giáo dục tiếng Anh trực tuyến
Năm 2019
GITC College thành lập văn phòng đào tạo Du lịch khóa học 4 năm
Năm 2018
Chứng nhận trung tâm kiểm tra nói độc quyền Trung Quốc Junior NELTS
Năm 2018
Mở rộng và di dời trung tâm trực tuyến (350 chỗ)
Năm 2016
Trở thành Green Internatioal Technological College
Năm 2016
Đã tham gia sách giáo khoa tiếng Anh EBS "Little N"
Năm 2018
Thành lập trung tâm Online. (EduSori)
Năm 2003
Thành lập Trung tâm Anh ngữ C & C, INC tại Philippines
EDUSORI
Top